RkI Consultancy
& Advies

Uw partner in informatie-, processmanagement & informatiebeveiliging

Over Ons

RkI Consultancy & Advies is een onafhankelijke specialist op een, naar het lijkt, breed spectrum van dienstverlening. En toch hebben al onze takken van dienstverlening één gezamenlijk doel namelijk het optimaliseren van het gebruik van data en processen. 

Daarbij is niet alleen aandacht voor de voordelen die dat voor een organisatie kan opleveren, maar worden ook de risico’s in kaart gebracht en onder de aandacht gebracht bij de organisatie. Dit gebeurd op een geheel eigen werkwijze, die soms onorthodox lijkt, maar doorgaans als prettig ervaren wordt door onze klanten en waar zij uiteindelijk profijt van hebben. 

Dit heeft veelal tot gevolg dat met klanten een prettige lange termijn relatie wordt opgebouwd.

DataManagement

Zonder data kan geen enkele organisatie meer bestaan. Alleen hoe zorg je als ondernemer of overheid er nu voor dat je data volledig en betrouwbaar is. 

Wij hebben de afgelopen jaren tal van organisaties bijgestaan om dit op de rit te krijgen. Door technische kennis en inhoudelijke kennis te combineren kunnen wij de juiste controles uit te voeren en/of vragen stellen waardoor eventuele omissies in de data snel zijn gevonden. 

InformatieManagement

Vaak wordt er gezegd “Kennis is macht”, maar hoe zet je kennis 
nu echt ten voordele van de organisatie en medewerkers in. 

Voor veel organisaties is dat een uitdaging omdat zij enerzijds 
niet goed weten hoe data uit systemen moet worden ontsloten 
en anderzijds niet altijd het overzicht hebben hoe systemen aan 
elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor blijven vaak kansen op 
verbeteringen liggen en worden deze niet of niet ten volle benut worden. 

Wij dagen u in dit soort situaties altijd uit onder het motto: 

“Als jullie de data in de software zien, kunnen wij deze omtoveren tot rapportages 
 waarmee handig gestuurd/gewerkt kan worden”

“Het is niet de vraag of je gehackt kunt worden, maar hoe interessant ben je als organisatie om te hacken?"
- Ralph Knol -

          Informatie-
                        Beveiliging

Informatiebeveiliging is tegenwoordig een containerbegrip en omvat onder andere termen zoals CyberSecurity, Algemene GegevensVerordening (AVG), de ISO 7510, de ISO 27000-serie, firewall, anti-virus en dergelijke. 

Wat betekent Informatiebeveiliging nu echt en helpen al deze termen/documenten u bij het beschermen van uw bedrijfs-, persoons- en klantgegevens of komt daar meer bij kijken? 

Wist u dat de meeste beveiligingsissues worden veroorzaakt door menselijk handelen en dat vele daarvan eenvoudig te voorkomen zouden zijn geweest door bewustwording bij medewerkers en directie. 

Het hebben van goede technische randvoorwaarden is dus niet de ultieme oplossing maar een opmaat naar een goede informatiebeveiliging. 

RkI Consultancy & Advies helpt organisaties, op een voor haar kenmerkende manier, om inzicht te krijgen in de actuele situatie rondom de informatiebeveiliging van de organisatie en welke eenvoudige stappen er gezet kunnen worden om deze te verbeteren zonder dat daar grote en/of kostspelige trajecten voor nodig zijn.

“Het is niet de vraag of je gehackt kunt worden, maar hoe interessant ben je als organisatie om te hacken?”

Onder het motto:

 helpen wij organisaties met het zich bewust worden van de eigen situatie rondom informatiebeveiliging en adviseren wij vervolgens over welke stappen het meest zinvol zijn om de informatiebeveiliging te verbeteren.

Neem nu contact op